Chính sách về quyền riêng tư

Chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của các thành viên như thế nào?

Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” thông qua và thực hiện Chính sách sau để đảm bảo sự an tâm và tin tưởng của các thành viên tham gia về việc quản lý thông tin cá nhân vốn cũng cần thiết trong việc điều hành Chương trình. Bằng cách phổ biến Chính sách này cho các cấp quản trị và nhân viên của mình, chúng tôi sẽ thiết lập các quy định nhằm bảo vệ và quản lý dữ liệu cá nhân một cách hợp lý.

Chính sách cơ bản

  1. Thu thập, sử dụng và cung cấp các thông tin cá nhân Công ty chúng tôi sẽ xác định rõ mục đích sử dụng các thông tin cá nhân này. Chúng tôi thu thập, sử dụng và cung cấp các dữ liệu cá nhân theo cách thích hợp nhất.
  2. Quản lý thông tin cá nhân hợp lý Công ty chúng tôi áp dụng các phương thức hiệu quả để bảo vệ thông tin cá nhân trong trường hợp các thông tin này đối mặt với nguy cơ bị truy cập trái phép, bị đánh cắp, phá hoại, bị thay đổi hay rò rỉ, v.v…
  3. Tuân thủ các quy định pháp luật và các điều lệ khác Các cấp quản trị và nhân viên Công ty chúng tôi chịu trách nhiệm trong việc thực thi Chính sách này, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các điều lệ nội bộ liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.
  4. Đánh giá Công ty chúng tôi sẽ có các đánh giá định kỳ về Chính sách này cùng các điều lệ nội bộ liên quan; và khi cần thiết sẽ sửa đổi Chính sách để đáp ứng các yêu cầu từ khách hàng và cộng đồng xã hội.

Thu thập và sử dụng thông tin

Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” là chủ sở hữu độc quyền các thông tin thu thập được qua website này. Khi truy cập vào website của Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông”, các thành viên thường xuyên sẽ không cần cung cấp các thông tin cá nhân, như họ tên và địa chỉ. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên để phục vụ việc xét chọn khẩu hiệu cho Chương trình.
  • Quyền tác giả của các tác phẩm đoạt giải thuộc về Đơn vị tổ chức.
  • Không gửi trả lại các tác phẩm đã nộp.
  • Mọi thông tin cá nhân đều được Ban Tổ Chức quản lý và chỉ sử dụng trong trường hợp cần thiết để xét chọn và trao giải.

Yếu tố cookie

Cookie là công nghệ cài đặt một đoạn văn bản nhỏ vào máy tính của bạn khi bạn truy cập vào website của Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông”, nhằm giúp máy chủ xác định điểm đến của mỗi thành viên cho lần viếng thăm kế tiếp. Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” dùng các đoạn văn bản cookie trên một vài trang của website để thu thập các dữ liệu liên quan đến việc truy cập. Đây hoàn toàn không vì mục đích tìm kiếm thông tin cá nhân của bất kì thành viên nào. Ngoài ra, Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” sẽ không sử dụng các văn bản cookie này để liên lạc trực tiếp với khách viếng thăm website.

Tập tin log file

Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” sẽ lưu giữ các dữ liệu log file thông qua thao tác truy cập vào website cũng như tải thông tin từ website. Các tập tin log file sẽ không kết nối với bất cứ thông tin cá nhân nào và chỉ được sử dụng làm dữ liệu thống kê. Các tập tin log file này sẽ không được tiết lộ với bên thứ ba nào khác.

Đường dẫn

Website này chứa các đường dẫn đến nhiều website khác. Xin lưu ý rằng Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật cũng như quy định của các website khác. Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” khuyến khích các thành viên – sau khi đăng xuất khỏi website của chúng tôi – hãy đọc kỹ chính sách về quyền riêng tư của từng website được kết nối. Nếu các thành viên muốn thiết lập một đường dẫn đến website của chúng tôi, vui lòng thông báo trước với Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông’” về tên truy cập, email liên lạc và địa chỉ URL của website muốn kết nối đến. Tùy thuộc vào nội dung của website đó, Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” có thể cho phép hoặc từ chối thiết lập đường dẫn. Vui lòng vào “Các câu hỏi khác liên quan đến website” trong mục “Liên hệ” nếu bạn muốn thiết lập một đường dẫn như thế.

Quản lý thông tin đăng nhập

Đôi khi chúng tôi có thể liên lạc với các thành viên của website bằng điện thoại, bưu điện, email, v.v… để xác nhận các thông tin cá nhân đăng ký trên trang “Đăng ký tham gia viết khẩu hiệu” hoặc “Liên hệ”.

Bảo mật

Nhằm tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của các thành viên khỏi nguy cơ bị truy cập trái phép với ý đồ đánh cắp, phá hoại hoặc thay đổi thông tin, Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” sẽ áp dụng công nghệ truyền thông mã hóa Secure Sockets Layer (SSL). Bằng tính năng bảo mật tạo ra sự tương thích giữa máy chủ với trình duyệt web, công nghệ này sẽ tự động mã hóa thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, địa chỉ nhà, số điện thoại, v.v… trước khi chuyển đi hoặc nhận chúng. Nếu dữ liệu cá nhân không may bị khống chế bởi các bên thứ ba, nội dung dữ liệu vẫn sẽ được an toàn và không bị đánh cắp.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” cùng một đối tác bên ngoài – vốn cũng đồng cam kết bảo mật thông tin với Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” – chịu trách nhiệm quản lý mọi thông tin cá nhân hợp lệ nếu các cơ quan tòa án và chính phủ không yêu cầu tiết lộ. Ban Tổ Chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” có thể tiết lộ các thông tin cá nhân với chính quyền trung ương và địa phương, tòa án hoặc các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế khi được yêu cầu trong khuôn khổ chấp hành pháp luật.

Thông báo thay đổi Chính sách về quyền riêng tư

Nếu có sự điều chỉnh nào trong Chính sách về quyền riêng tư, Ban Tổ chức Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông” sẽ đăng một thông báo lên website. Chúng tôi cũng sẽ đăng thông báo lên website khi Công ty chúng tôi muốn sử dụng các thông tin cá nhân thu thập được cho mục đích khác ngoài mục đích đã nêu ban đầu, đồng thời công bố sự thay đổi này với các cá nhân liên quan bằng điện thoại, bưu điện, email, v.v… bất cứ khi nào có thể. Thông tin thay đổi sẽ lập tức được xóa đi khi các cá nhân không đồng ý với sự thay đổi này và đề nghị Công ty chúng tôi không sử dụng thông tin của họ theo phán đoán riêng.

Câu hỏi

Bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách về quyền riêng tư hoặc Chương trình “Doraemon với An Toàn Giao Thông”, vui lòng truy cập trực tiếp vào “Các câu hỏi khác liên quan đến website” trong mục “Liên hệ”.