Đăng ký tham gia viết khẩu hiệu

Điều kiện tham dự & Chủ đề

  1. Nhóm học sinh Tiểu Học: Chủ đề “Bé hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”.
    Thật nguy hiểm nếu gặp tai nạn giao thông khi ngồi trên xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Hãy sáng tác khẩu hiệu để khuyến khích nhiều người cùng đội mũ bảo hiểm nhé.
  2. Nhóm học sinh THCS trở lên: Chủ đề “Hãy đội mũ bảo hiểm cho mình và cho cả người ngồi chung xe máy”.
    Hãy đội mũ bảo hiểm cho bạn và cho cả trẻ em khi ngồi trên xe máy. Việc không đội mũ bảo hiểm có thể dẫn đến tai nạn nguy hiểm. Hãy sáng tác khẩu hiệu để khuyến khích không chỉ bạn, mà cả những người khác khi ngồi trên xe máy cùng trẻ em cũng đội mũ bảo hiểm nhé.
Ban Tổ Chức chỉ tiếp nhận tác phẩm do chính người tham gia cuộc thi tự sáng tác và chưa từng được công bố và đạt giải.

Giải thưởng

  1. Mỗi nhóm sẽ có 1 Giải Xuất Sắc là 2.000.000 cùng nhiều quà tặng từ Nhà Tài Trợ.
  2. Ngoài ra, mỗi nhóm sẽ có 9 giải thưởng là 1.000.000 đồng cùng nhiều quà tặng từ Nhà Tài Trợ.

Công bố kết quả

Kết quả cuộc thi được công bố vào tháng 1/2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Cuộc thi.

Bản quyền tác phẩm đạt giải thuộc về Ban Tổ Chức. Người đạt giải không thực thi quyền bản quyền đối với các tác phẩm này.
Tác phẩm dự thi không được trả lại.
Thông tin cá nhân được Văn phòng Cuộc thi Sáng tác Khẩu hiệu quản lý, chỉ được sử dụng để xét chọn, trao giải và trong những trường hợp cần thiết khác của cuộc thi tiếp theo.
ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY