Danh sách Tác phẩm đạt giải 2018 – 2019

Khẩu hiệu đạt giải đặc biệt của Chương trình

Khẩu hiệu: “Đội mũ bảo hiểm. An toàn cho bạn. Tránh xa tai nạn. Cả nhà cùng vui.”
Đây cũng là câu khẩu hiệu thuộc nhóm đối tượng từ 6-10 tuổi

Nhóm đối tượng từ 6-10 tuổi (9 câu khẩu hiệu đạt giải):

 1. Khẩu hiệu: Đội mũ bảo hiểm, mỗi ngày đến trường, với những yêu thương, đong đầy hạnh phúc.
 2. Khẩu hiệu: Đội mũ bảo hiểm bạn ơi! An toàn, hạnh phúc, tới nơi mình cần.
 3. Khẩu hiệu: Đội mũ bảo hiểm cài quai. Đi đường đúng luật, thuộc bài giao thông.
 4. Khẩu hiệu: Đội mũ bảo hiểm, đi xe đúng làn, không lấn sang ngang, an toàn mạng sống.
 5. Khẩu hiệu: Đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng cách, cắp sách đến trường, tương lai tươi sáng.
 6. Khẩu hiệu: Ngồi trên xe máy đến trường, đội mũ bảo hiểm em thường nhớ ghi.
 7. Khẩu hiệu: Đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, từ nhà tới trường, em vui học tập.
 8. Khẩu hiệu: Đi xe trang phục gọn gàng, đội mũ bảo hiểm an toàn giao thông.
 9. Khẩu hiệu: Ra đường nhớ luật giao thông. Nhớ mũ bảo hiểm luôn luôn đội đầu.

Nhóm đối tượng từ 11 tuổi trở lên (9 câu khẩu hiệu đạt giải):

 1. Khẩu hiệu: Đội mũ bảo hiểm – Nguy hiểm không đến gần.
 2. Khẩu hiệu: Đội mũ bảo hiểm. Đi đến tương lai. Vì một ngày mai. Không có tai nạn.
 3. Khẩu hiệu: Đội mũ bảo hiểm đi đường. Giao thông đúng luật, đến trường yên tâm.
 4. Khẩu hiệu: Mũ bảo hiểm, người bạn song hành, người vệ sĩ thầm lặng!
 5. Khẩu hiệu: Đội mũ bảo hiểm vì an toàn của bạn và những người thân yêu.
 6. Khẩu hiệu: Đội mũ bảo hiểm. Đảm bảo an toàn. Giao thông bình an. Nhà nhà hạnh phúc.
 7. Khẩu hiệu: Trước khi khởi động tay ga, đội mũ bảo hiểm mới là người khôn!
 8. Khẩu hiệu: Đội mũ bảo hiểm, đi đúng lề đường, đợi đèn tín hiệu, đến trường thật vui .
 9. Khẩu hiệu: Pháp luật để giữ kỷ cương, đội mũ bảo hiểm là thương lấy mình.

Khẩu hiệu xuất sắc nhất

Nhóm từ 6-10 tuổi :

Khẩu hiệu: “Mũ bảo hiểm, bạn đồng hành, suốt chặng đường, em tới lớp.”

Nhóm từ 11 tuổi trở lên :

Khẩu hiệu: “Giao thông hiểm họa khó lường. Đội mũ bảo hiểm ra đường bình an.”