I. TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI XUẤT SẮC NHẤT CUỘC THI SÁNG TÁC KHẨU HIỆU DORAEMON VỚI ATGT 2019-2020

 “Đội mũ bảo hiểm- giảm thiểu chấn thương- khi ra ngoài đường- bạn ơi hãy nhớ!”

 

II. DANH SÁCH TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TÁC KHẨU HIỆU DORAEMON VỚI ATGT 2019-2020

Đối tượng: 6-10 tuổi

 

A. Tác Phẩm xuất sắc nhất nhóm

 Đi làm, đi học, đi chơi - Đội mũ bảo hiểm, đến nơi an toàn.

 

B. Các tác phẩm khác

1. Mũ bảo hiểm và em - đôi bạn thân trên mọi nẻo đường.

2. Đội mũ bảo hiểm, an toàn giao thông, tất cả cộng đồng, cùng nhau thực

hiện.

3. Đội mũ bảo hiểm, cộng điểm văn minh.

4. Bảo hiểm mũ bé cầm tay - Khi lên xe máy, đội ngay vào đầu.

5. An toàn số Một bạn ơi, Đội mũ bảo hiểm mọi nơi trên đường!

6. Bạn ơi đi đúng làn đường , đội mũ bảo hiểm đến trường thật vui.

7. Đội mũ bảo hiểm cùng Mon. Lên xe cùng bố, bon bon tới trường.

8. Đội mũ bảo hiểm, đi lại an toàn, giúp bạn dễ dàng, tránh xa tai nạn.

9. Tai nạn xảy đến bất ngờ - Đội mũ bảo hiểm từng giờ bình an.

 

III. DANH SÁCH TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TÁC KHẨU HIỆU DORAEMON VỚI ATGT2019-2020

Đối tượng: Từ 11 tuổi trở lên

 

A. Tác phẩm xuất sắc nhất nhóm

 Tai nạn luôn bất ngờ, đừng làm ngơ với mũ bảo hiểm.

 

B. Các tác phẩm khác

1. Đội mũ bảo hiểm cài quai - Tính mạng đảm bảo, sánh vai tới trường.

2. Đội mũ bảo hiểm. Cho bạn, cho tôi. Đi đến mọi nơi. An toàn mọi chốn.

3. Một chiếc mũ bảo hiểm đội lên - Một cuộc đời ở lại !

4. Đội mũ đúng chuẩn, cài quai - An toàn tính mạng, tương lai sau này.

5. Đội mũ bảo hiểm - Điểm đến an toàn.

6. Mô tô, gắn máy ta ngồi - Đội mũ bảo hiểm xong rồi mới đi.   

7. Ra đường đội mũ cài quai - Tai nạn giảm thiểu, ai ai cũng mừng.

8. Mũ bảo hiểm trên đầu, nụ cười nở trên môi.

9. Con người - nguyên khí quốc gia. Đội mũ bảo hiểm - nước nhà yên vui.